Hand Pile of Happy Group

Meet the Members

Our Teams

President 

Audrey Dai

Teaching Team WorldShine

Lead: Stacy Liu

Members: Iris Ou, Coco Yin, Leon Wang, Jiaye Zeng

Teaching Team APlus

Lead: Emily Huang

Members: Holly Zhang, Mark Li​

Teaching Team CCACC

Lead: Linda Huang

Members: John Wang, Audrey Dai

Teaching Team Jarher

Lead: Stephen Wu

Members: Caroline Zhou, Stephen Wu

​Teaching Team Community

Lead: Lucy Wu

Members: Kevin Wei, Alex Yeung, Sophie Yeung, Anna Wang, Kent Huang

Editing Team

Lead: Amy Cheng

Members: Caroline Zhou, Emily Cheng, Daniel Yi, Matthew Guo, Sophia Yeung​​, Jenny Zheng, Dena Shao, Elaine Cheng, Daniel Song​, Angela Shen, Lin Zheng, Edward Sun, Lawrence Bu, Ethan Wang

Tech Support Team

Lead: Frederick Zheng

Members: Stephen Wu, Kenneth Gao